x Indagació i recerca x Gestió d'informació x Raonament i argumentació