x Projectes de centre x Raonament i argumentació x Indagació i recerca