x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo