x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC x Indagació i recerca