x Resolució de problemes x Comunicació oral x Comunicació escrita