x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Comunicació oral x Eines TIC