x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Eines TIC