x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Representacions i models