x Resolució de problemes x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo