x Resolució de problemes x Indagació i recerca x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita