x Resolució de problemes x Indagació i recerca x Comunicació oral