x Resolució de problemes x Raonament i argumentació