x Resolució de problemes x Representacions i models x Comunicació escrita