x Resolució de problemes x Representacions i models x Indagació i recerca