x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Comunicació oral