x Resolució de problemes x Eines TIC x Comunicació escrita x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca