x Resolució de problemes x Eines TIC x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp x Comunicació oral