x Resolució de problemes x Eines TIC x Sortides i treball de camp x Comunicació oral