x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Indagació i recerca