x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo