x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Comunicació oral x Eines TIC x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo