x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Comunicació escrita x Indagació i recerca