x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Indagació i recerca