x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Comunicació oral