x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Eines TIC