x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Comunicació oral