x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Resolució de problemes x Indagació i recerca