x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Comunicació oral x Comunicació escrita