x Gestió d'informació x Fonts primàries x Raonament i argumentació