x Gestió d'informació x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Eines TIC