x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Indagació i recerca x Eines TIC