x Comunicació oral x AICLE/CLIL/EMILE x Raonament i argumentació x Gestió d'informació x Treball en context