x Comunicació oral x Treball en context x Gestió d'informació