x AICLE/CLIL/EMILE x Comunicació oral x Treball en context x Gestió d'informació