x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Imatge, so i vídeo x Treball en context