x Comunicació oral x Fonts primàries x Sortides i treball de camp