x Fonts primàries x Taules i gràfics x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Mapes i plànols x Sortides i treball de camp