x Taules i gràfics x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Mapes i plànols