x Comunicació oral x Mapes i plànols x Animacions i simulacions x Taules i gràfics x Sortides i treball de camp x Fonts primàries