x Fonts primàries x Comunicació oral x Animacions i simulacions