x Mapes i plànols x Fonts primàries x Sortides i treball de camp