x Sortides i treball de camp x Mapes i plànols x Fonts primàries