x Taules i gràfics x Fonts primàries x Sortides i treball de camp