x Comunicació oral x Taules i gràfics x Fonts primàries