x Fonts primàries x Animacions i simulacions x Mapes i plànols x Taules i gràfics