x Sortides i treball de camp x Fonts primàries x Comunicació oral