x Sortides i treball de camp x Taules i gràfics x Fonts primàries