x Comunicació oral x Mapes i plànols x Sortides i treball de camp x Animacions i simulacions x Taules i gràfics x Fonts primàries