x Comunicació oral x Mapes i plànols x Sortides i treball de camp