x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Animacions i simulacions